นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
เกาะแก้วเกมส์
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ ๑
 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS
 การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ
 ขอเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร,นวก.การเงินและบัญชี
อ่านต่อ...
 ร่างเอกสารประกวดราคารถพยาบาล รพ.เขาชะเมา
 ประกวดราคารถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดนก/คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2558
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (25 ธ.ค2557-31 ม.ค.2558)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com