นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
การอบรมเจาะเลือดฝอยปลายนิ้วและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน
สสจ.ระยอง รณรงค์สร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
สสจ.ระยอง ปลูกต้นไม้
นพ.สสจ.ระยอง ตรวจเยี่ยม รพสต แกลง เขายายชุม เสม็ด
นพ.สสจ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.นิคมพัฒนา
ประชุมระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี สวนศรีเมือง
นพ.สสจ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.เขาชะเมา
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรราชการ ตำแหน่งจพ.ทันตฯ.จพ.วิทย์ฯ,จพ.เวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน
 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCH
 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูครการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 11 แลุะ รุ่นที่ 12 (ภาคพิเศษ)
 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกักเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2559
 ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 100 ปี
 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 6
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Home of Community Dentistry"
 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ...
 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น4 ศาลากลาง
 เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2560 สำหรับโรงพยาบาล
 KPI Template -GREEN&CLEAN และ HOT Zone งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560
 20 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบ
 เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ปี 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง
 23 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั
 KPI Template 2560 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ใบงาน1-2-3-งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2560
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2559
 ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง รพ.นิคมพัฒนา
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ชำสมอ
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
 ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัฒฑ์ทางการแพทย์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์ การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศไทย ปี 2559
 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ฉบับปรับปรุงเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกะพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 26 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2559)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com