นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน CUP บ้านค่าย 8 มี.ค. 60
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2560 7 มี.ค. 60
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน CUP นิคมพัฒนา 7 มี.ค. 60
นพ.สสจ. ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันนักข่าว 3 มี.ค. 60
ค่านิยม
วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2 มี.ค. 60
อบรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 1 มี.ค. 60
โครงการ Rayong EF Happy and Safe City 1 มี.ค. 60
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสาธารณสุขชายทะเล 1/2560 27 ก.พ. 60
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานปลวกแดง 23 ก.พ. 60
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence: ELP )รุ่นที่ 3
 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 เสนอโครงการฝึกอบรม พร้อมมอบส่วนลดค่าตอบแทนวิทยากร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1ต.ค.59-31 มี.ค.60)
 ประกาศรายชื่อสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (จพสาธารณสุข) ระดับ อาวุโส และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส
อ่านต่อ...
 23 มีนาคม 2560 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2560 ณ สสจ.จันทบุรี
 ปรับกำหนการตรวจประเมิน EHA อปท.จังหวัดระยอง ปี 2560 ใหม่
 วันที่ 24-28 เมย.2560 กำหนดการสุ่มประเมิน ติดตามและเยี่ยมพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 แบบประเมิน EHA ปี 2560 พร้อม SOP ในการประเมินตนเองและรับการประเมิน
 หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง
 PPT ข้อมูลการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กพ.2560-บ่าย
 PPT นำเสนอข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 23 กพ.2560-เช้า
 แบบประเมินตนเอง-ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง (Hotzone) (รายงาน)
 แบบประเมินผู้ให้บริการขนมูลฝอยติดเชื้อ (รายงาน)
 แบบประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล (รายงาน)
อ่านต่อ...
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสุถานีอนามัยชำสมอ
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
 ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 9 (26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (22 - 28 มกราคม 2560)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2560
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 49 (4 - 10 ธันวาคม 2559)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com