นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน
สสจ.ระยอง ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน จัดการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ ปี 58
สสจ.ระยอง จัดประชุมประสานแผนงานสาธารณสุขในโรงเรียนแบบบูรณาการ
ทุนพยาบาลเพือนชุมชน
 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการเก็บตัวอย่าง ทักษะการตรวจวินิจฉัยและแนวโน้มการติดเชื้อพยาธิลำไส้ในปัจจุบัน"
 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2559
 การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิด Generation 2
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 4 (24 - 30 มกราคม 2559 )
 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 2 (10 -16 มกราคม 2559 )
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 1 (1-10 มกราคม 2559 )
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com