นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล:พลังการเปลี่ยนแปลง:เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ"
 รับสมัครเข้าศึกษาหลักสตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
 การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านต่อ...
 3-รายละเอียดตาม MOU-KPI 2559-K46 ประกอบการประเมินผล
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบประเมินตัวชี้วัดตาม MOU-ชุดที่ 2
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-แบบประเมินตัวชี้วัดตาม MOU-ชุดที่ 1
 เรื่อง ให้ สสอ./ รพ. รายงานผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน
 เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง วันที่ 23 มีนาคม 2559
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดระยอง
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 13 ( 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2559)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 10 ( 6 -12 มีนาคม 2559)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 8 (21 – 27 กุมภาพันธ์ 2559)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com