นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน
สสจ.ระยอง ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน จัดการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ ปี 58
สสจ.ระยอง จัดประชุมประสานแผนงานสาธารณสุขในโรงเรียนแบบบูรณาการ
ทุนพยาบาลเพือนชุมชน
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
 ขอเชิญอบรมระยะสั้งประจำปี 2559
 รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย/รับโอน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ส่งเสริมพัฒนาการอย่างไร ให้เด็กไทยเก่งรอบด้าน"
อ่านต่อ...
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น อ.นิคมพัฒนา (e-bidding)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 39
 สธ.เตือนประชาชนเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้ ระวังเสี่ยงไข้เลือดออก !!แนะกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน
 สปอร์ตรณรงค์ไข้เลือดออก
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2558- 4 กรกฎาคม 2558
 เอกสารข่าวกรองพิเศษ เลขที่ พิเศษ ๘/๑๕๕๘ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ในประเทศเกาหลีใต้
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com