นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
เกาะแก้วเกมส์
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) สอ.บ้านหนองจอก สสอ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้ารากชารเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.แกลง และ รพ.บ้านค่าย สสจ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สอ.ต.กองดิน สสอ.แกลง จ.ระยอง
อ่านต่อ...
 ร่างเอกสารประกวดราคารถพยาบาล รพ.เขาชะเมา
 ประกวดราคารถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (25 ธ.ค2557-31 ม.ค.2558)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (30 พ.ย.-6 ธ.ค.57)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 รายงานผลการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลายปี ๒๕๕๗
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com