นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
นพ.สสจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายความอาลัย
นพ.สสจ.ระยอง พบเจ้าหน้าที่
นพ.สสจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง"
นพ.สสจ.ระยอง เข้าพบ นายก อบจ.ระยอง
นพ.สสจ. และทีมงานสาธารณสุข
นพ.สสจ.ระยอง พบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นพ.สสจ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ที่ รพ.ปลวกแดง
คณะผู้บริหาร สสจ.ระยอง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
นพ.สสจ.ระยอง ร่วมประชุมกับ อสม.ครั้งที่ 1 /60
นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร เข้ารับตำแหน่ง สสจ.ระยอง วันแรก
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 59 -2
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 59 -1
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 นพ.สสจ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ที่ รพ.ปลวกแดง รพ.สต.คลองน้ำแดง และ รพ.สต.ดอกกราย
 นพ.สสจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข
 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมทันตกรรมสำหรับเด็ก
อ่านต่อ...
 ใบงาน1-2-3-งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2560
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2559
 16-17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง”
 ยกเลิก ศึกษาดูงานการจัดการขยะติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 9-11 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 4 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่3-2/2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 2 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจริยธรรม สสจ.ระยอง
 แบบสำรวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2558
 29 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด
 1-3รายละเอียดตัวชี้วัดที่ K46-อำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-ตาม MOU-KPI 2559
 1-2แบบประเมินอำเภอ-ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม MOU-KPI 2559
 ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัฒฑ์ทางการแพทย์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding)
 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป รพ.นิคมพัฒนา
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding)
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (2)
 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (e-bidding) (1)
 สอบราคาซ์้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์ การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศไทย ปี 2559
 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ฉบับปรับปรุงเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกะพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 26 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2559)
 ปัญหาโรคติดต่อจังหวัดระยอง
 การตรวจจับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของ gen2 update 10.06.59
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 22 (29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2559)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com