นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Welcome to Health Office of Rayong Province
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม รพ.เขาชะเมา 13 ม.ค. 60
ประชุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 11 ม.ค. 60
สสจ.คุณธรรม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 10 ม.ค. 60
สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
ตรวจเยี่ยมเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ประชุม EOC 31 ธ.ค. 59
ประชุม กวป ครั้งที่ 12/2559 30 ธ.ค. 59
นพ.สสจ.ระยอง ตรวจเยี่ยม รพ.สต. เนินพระ, ทับมา และ น้ำคอก 13 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 1/2560
 การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) รอบที่ 2
 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ขอเชิญร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค การดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตในลำไส้
 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 10
 หนังสือรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระดับสูงขึ้น 1.ตน.นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง 2. หั
อ่านต่อ...
 19-20 ธันวาคม 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ระยอง
 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น4 ศาลากลาง
 เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2560 สำหรับโรงพยาบาล
 KPI Template -GREEN&CLEAN และ HOT Zone งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560
 20 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบ
 เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ปี 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง
 23 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั
 KPI Template 2560 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ใบงาน1-2-3-งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2560
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเตราห์ทางเคมีคลีนิกอัตโนมัติ
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.นิคมพัฒนา
 ประกาศประวดราคาก่อสร้าง รพสต.ชำสมอ
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสุถานีอนามัยชำสมอ
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 60
 ประกาศฯและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสอ.เขาชะเมา
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.นิคมพัฒนา
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 49 (4 - 10 ธันวาคม 2559)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคจังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 สถานการณ์ การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศไทย ปี 2559
 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ฉบับปรับปรุงเดือน สิงหาคม 2559
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกแมงกะพรุน จากการเล่นน้ำทะเล
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com