นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
เกาะแก้วเกมส์
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการ
 หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดส่งข้อมูลภายในวันที่27เมษายน2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสุตรการเป็นข้าราชการที่ดี" วันที่ 20 เม.ย.-1 พ.ค.58
อ่านต่อ...
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ
 ร่างเอกสารประกวดราคารถพยาบาล รพ.เขาชะเมา
 ประกวดราคารถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 สอบราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ยื่นซองวันที่ 20 มี.ค.57 และกำหนดเสนอราคา 25 เม.ย.57
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (25 ธ.ค2557-31 ม.ค.2558)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (30 พ.ย.-6 ธ.ค.57)
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com