นายชุมพล สุวรรณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

Demo2 first
Welcome to Health Office of Rayong Province
เกาะแก้วเกมส์
พอสว.
รณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานNCD Forum2015(มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ)
 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expro 2015)
 ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
อ่านต่อ...
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว 3 ชั้น และบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่รพ.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 ร่างเอกสารประกวดราคารถพยาบาล รพ.เขาชะเมา
 ประกวดราคารถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน10,000 ชุด ยื่นซองวันที่ 20 พ.ค.57 ถึง 5มิ.ย.57 และเปิดซอง 6 มิ.ย.57
 เอกสารข่าวกรองพิเศษ เลขที่ พิเศษ ๘/๑๕๕๘ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ในประเทศเกาหลีใต้
 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดนก/คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2558
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2557
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยองสัปดาห์ที่ 48 (25 ธ.ค2557-31 ม.ค.2558)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com