กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เวปไซต์
จาก www.rayonghealth.com/cdc
เป็น https://rayong.moph.go.th/cdc
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในเวปไซต์ และให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ระบบจะทำการเปลี่ยนเวปไซต์อัตโนมัติ ภายใน 10 วินาที
หรือ
คลิกที่นี่

Webmaster By : Mr.Pichet Thongsamrit