เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ แบบฟอร์ม
เรื่อง : ฟอร์มรายงานสรก.ภ2_
โดย : admin
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 564 ดาวน์โหลด : 173
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 16.84 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ฟอร์มรายงานสรก.ภ2_


แบบฟอร์ม 5 อันดับล่าสุด

      ฟอร์มรายงานสรก.ภ2_ 15/ต.ค./2562
      WorkSheet Planfin 2563 1/ต.ค./2562
      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2563 19/ก.ค./2562
      แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) 22/พ.ค./2562
      WorkSheetPlanfinPlus2561 V3(ปรับปรุง) 30/ส.ค./2561


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง