เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ เอกสาร
เรื่อง : ข้อมูลการเบิกจ่ายผลงานบริการP&P Basic Service จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563
โดย : admin
พุธ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 483 ดาวน์โหลด : 200
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 144 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ข้อมูลการเบิกจ่ายผลงานบริการP&P Basic Service จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563


เอกสาร 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโคดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30/ก.ค./2564
      เอกสารแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโคดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30/ก.ค./2564
      ข้อมูลการเบิกจ่ายผลงานบริการP&P Basic Service จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563 13/พ.ค./2563
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้ประกันตนจังหวัดระยอง ปี2563 20/ธ.ค./2562
      เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง จังหวัดระยอง 19/ก.ค./2562


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง