เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่
เรื่อง : ข้อบังคับมาตรา 7
โดย : admin
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 565 ดาวน์โหลด : 146
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 250.13 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ข้อบังคับมาตรา 7


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง