เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ แบบฟอร์ม
เรื่อง : แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข(คู่สมรส, บุพการี, ผู้สืบสันดาน)
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 455 ดาวน์โหลด : 175
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 21.82 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข รายละเอียดของผู้ยื่นคำร้อง (คู่สมรส, บุพการี, ผู้สืบสันดาน)


แบบฟอร์ม 5 อันดับล่าสุด

      ฟอร์มรายงานสรก.ภ2_ 15/ต.ค./2562
      WorkSheet Planfin 2563 1/ต.ค./2562
      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2563 19/ก.ค./2562
      แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) 22/พ.ค./2562
      WorkSheetPlanfinPlus2561 V3(ปรับปรุง) 30/ส.ค./2561


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง