เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ คู่มือ
เรื่อง : คู่มือ ม.41
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 646 ดาวน์โหลด : 218
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 2.51 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41


คู่มือ 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือมีคำตอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ 22/พ.ค./2562
      คู่มือ ม.41 18/เม.ย./2562
      คู่มือการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลฯ กรม สบส 25/ธ.ค./2561
      คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2/ส.ค./2561
      รายงานประจำปี 2560 1/ส.ค./2561


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง