เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  หมวดหมู่ ระเบียบ/ประกาศ
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติขอรับเงินช่วยเหลือ สิทธิประกันสังคม
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 482 ดาวน์โหลด : 150
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 350.13 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสิทธิประกันสังคม


ระเบียบ/ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ UCEP 17/ก.ย./2562
      ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25/ธ.ค./2561
      ข้อบังคับมาตรา 7 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 1/ส.ค./2561
      ข้อบังคับมาตรา 7 1/ส.ค./2561
      แนวทางปฏิบัติคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยตามนโยบาย UCEP 18/ก.ค./2561


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง