เมนูหลัก
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ กรมบัญชีกลาง
Download DBPOP
งานเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HAPPYNOMETER

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : ความสุขวัดเองก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 9 มิติ
  1. สุขภาพดี
  2. ผ่อนคลายดี
  3. น้ำใจดี
  4. จิตวิญญาณดี
  5. ครอบครัวดี
  6. สังคมดี
  7. ใฝ่รู้ดี
  8. สุขภาพเงินดี
  9. การงานดี

บันทึกแบบสำรวจ

แสกน QR code ที่นี่

OSS REPORT
OSS REPORT

 
  
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
รายการ
ไฟล์แนบ
1 แนวทางการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ2562 ( ลงวันที่ : 1/ก.พ./2562 || อ่าน : 647 ) โดย admin
2 การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 6 ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 625 ) โดย admin
3 ผลการพิจารณาโครงการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based) ปีงบประมาณ 2562 ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 647 ) โดย admin
4 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 “จุดเน้นและประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง” ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 574 ) โดย admin
5 การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2562เขตสุขภาพที่ 6 ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 637 ) โดย admin
6 ความร่วมมือกับการพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 515 ) โดย admin
7 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 526 ) โดย admin


กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง