สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

แจ้งเหตุกรณีพบผู้ป่วยสงสัย COVID - 19
โทร 038-967-417 ในเวลาราชการ
และสอบถามสถานการณ์ทั่วไป การดูแลสุขภาพ และป้องกัน
โรค COVID-19 โทร 081-865-7090 ในวันและเวลาราชการ
หรือแจ้งข้อมูลทาง E-mail covid19rayong@gmail.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ สำนักงาน 038-967-415
ติดต่อ
กลุ่มงานบริหาร งานการเงิน ต่อ 2108
กลุ่มงานบริหาร งานพัสดุ ต่อ 2115
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ งานแผน ต่อ 2106
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ งาน IT ต่อ 2105
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 2103
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ต่อ 1106
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ต่อ 1103
กลุ่มงาน NCD โรคไม่ติดต่อ ต่อ 1104
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ต่อ 4102
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ/ขอใบอนุญาต ต่อ 4103
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ต่อ 4202

โทรสาร 038-611336
อีเมล์ rayong21@gmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com