การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (สป.พื้นฐาน) ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
 เอกสารตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2565
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP บ้านค่าย อนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ CUP เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง อนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP แกลงอนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 เอกสารนำเสนอการตรวจราชการ และสรุปตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
 (แก้ไข ณ 14 มี.ค. 65) รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือน)
หมายเหตุ
>> แก้ไข MOU_10, MOU_52, MOU_85, MOU_86, MOU_87
>> แก้ไขคะแนนรวม PA_H_02, 14 และ PA_S_01, 09
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP วังจันทร์อนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP ปลวกแดงอนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ดาวน์โหลด
 รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3 เดือน)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565 อนุมัติครั้งที่ 2 จัดสรรงบ 6 เดือน (งบหมวดปฐมภูมิ : Q2801 และเงินบำรุงสสจ.ระยอง)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP นิคมพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ CUP บ้านฉาง ปีงบประมาณ 2565 (อนุมัติแล้ว)
ดาวน์โหลด
 รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด
 แก้ไข - รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
 เอกสารตรวจราชการรอบ 2 ปี 2564
ดาวน์โหลด
 รวมเล่มแผนตรวจราชการ ปี 2565 (final)
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มตก.1 ปี65
ดาวน์โหลด
 คู่มือแนวทางการตรวจราชการแต่ละประเด็นปี 2565
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
 ร่างแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565 (13 ธ.ค. 64)
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP เมืองระยองอนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CUP เขาชะเมาอนุมัติแล้ว
ดาวน์โหลด

หน้า 1 จากทั้งหมด6หน้า
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com