แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย-กรณ๊เป็นเด็ก7-12ปี
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด MOU ปีงบฯ 2561 ไตรมาส 4
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 4
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการด้วยระบบจ่ายตรง
ดาวน์โหลด
 เอกสารเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
 ยืนยัน-รายงานผลการดำเนินงาน (MOU) ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (MOU) ปีงบฯ 2561 ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการดำเนินงาน “โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง” ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มปรับแผนจากการประชุม 19 มิย.61
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย-ปรับปรุง 25เมย.61

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 3
**ตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
**ขอให้ส่งรายงานมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หรือ E-mail : rayong21@gmail.com
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มโครงการชุมชน ของบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562
ดาวน์โหลด
 แบบรับการนิเทสงาน CUP ตามแผนการตรวจราชการ (ตก.1)
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (MOU) ปีงบฯ 2561 ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)-ผอ.รพ. และ สสอ. รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
 เอกสารแนบเบิกค่าเดินทาง ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
 PMQA-เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์ฒ-ข้อมูลลักษณะองค์การ
ดาวน์โหลด
 แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี2561 ชุดใหม่ ณ 8 มค. 61
ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2 | 3 จากทั้งหมด3หน้า


 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-613735 , 038-613430 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com