ขอประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดแว่นสายตาในเด็ก
 แจ้งประชาสัมพันธ์การตชคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564
 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู
 ประกาศเลื่อนสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยไม่มีกำหนด 14 ตำแหน่ง อัตราว่าง 34 อัตรา
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 4 เรื่อง
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุประจำปี 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ขอประชาสัมพันธุ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564
 ขอประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมจำนวน9 หลักสูตร
 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2564
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง รุ่น1 - รุ่น 6
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรข้อพึงระวังในการจัดชื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง รุ่น 1 - รุ่น 3
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาสครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3
 ขอเชิญประชุมวิชาการจำนวน1โครงการ /ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ จำนวน2 โครงการฯ
 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ
 ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา ในปี พ.ศ. 2564
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรวินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการจัดชื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ
 ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 ตำแหน่ง อัตรว่าง 34 อัตรา
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรหลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสุตรเทคนิคดารจัดชื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดชื้อจัดจ้าง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดชื้อจัดจ้าง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 จากทั้งหมด82หน้า
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com