บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำกรอบอัตรากำลังด้านสุขภาพ วันที่ี 23 ก.พ.58 ณ โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ กทม.
 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "ระบาดวิทยาประยุกต์"ครั้งที่ 31
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 ประกาศผลสอบข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ
 คำสั่งบรรจุข้าราชการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 ราย
 ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) พนักงานราชการ
 แบบขอย้าย
 ขอส่งสำเนาค่าธรรมเนียมการให้บริการและการออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 31
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอำเภอต้นแบบการจัดทำแผนชุมชนด้านอาชีวอนามัยโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง
 สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เขตบริการสุขภาพที่๖ครั้งที่ ๓๖ประจำปี๒๕๕๘ “เกาะแก้วเกมส์”
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network Annual Meeting)
 ขอเชิญประชุมเรื่องมาตรฐานการตรวจสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษทางห้องปฏิบัติการ
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสจ.ระยอง
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดเชื้อไวรัสอีโบลาฯ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 ตำแหน่ง
 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558
 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 เชิญเข้าประชุมวิชาการจำนวน ๑โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน ๑ โครงการ การให้การปรึกษา
 ขอเชิญทันตบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13
 ขอเชิญประชุม
 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด (๒)
 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด (๑)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธสรณสุขปฏิ
 คำสั่งบรรจุข้าราชการ 46 ราย บรรจุ 29 ส.ค.57
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเท้า
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ขอเชิญประชุม
 ขอเชิญทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากฯ/ทันตแพทย์ผู้สนใจ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 แจ้งผลการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 ขอเชิญประชุมการบริการกำลังคนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2
 ประชุมคณะทำงาน Rayong Cohort ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
 รับสมัครแพทย์หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ประจำปี ๒๕๕๘
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการ
 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 จากทั้งหมด82หน้า
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com