การจัดสรรยาโอเซลทาร์มิเวียร์
 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งต่างๆ
 สสจ.ระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ
 จังหวัดระยอง จัดรณรงค์ รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์ “Safety valentine safe sex”
 สสจ.ระยอง ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ รอบที่ 1
 ประชาสัมพันธ์ประกวดกิจกรรม "อย.น้อย Music & Song Contest"
 เชิญประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมและเภสัชกร
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ระยอง และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวั
 ขอเชิญประชุมการจัดการแข่งขัน EMS Rally ระดับเขต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สสจ.ระยอง
 รับย้ายข้าราชการ
 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 6
 เชิญประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุชุมชน จังหวัดระยอง
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัมนาศักยภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับอำเภอ
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติฯ ตน.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , จพงสาธารณสุขปฏิบัติ
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา และแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย
 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานฯ
 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เดือน มกราคม 2557
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 กำหนดการประชุมโปรแกรม R 506
 ขอเชิญประชุมการใช้โปรแกรม R 506
 การดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 บันทึกความก้าวหน้าโรคเท้าช้าง
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 1 ปี 57
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง ปี 56
 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขฯ
 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดระยอง
 สสจ.ระยอง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 “ฉะเชิงเทราเกมส์”
 สสจ.ระยอง ร่วมกับ รพ.กรุงเทพฯ-ระยอง จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแกลง 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลวังจัน
 ขอเชิญบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routin to Research (R2R) รุ่น
 การรับย้ายข้าราชการ ปี 2557 (รอบที่ 1)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
 ขอเชิญประชุม เรื่องแนวทางการรักษาและการตรวจทางห้องปกิบัติการ โรคเท้าช้าง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(รพ.แกลง)1อัตรา,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(รพ.วังจันทร์)1อัตรา ระหว่าง 16-27 ธ.ค. 56
 หนังสือนำส่งข้อมูลพนักงานราชการ พร้อมฟอร์ม 80 %
 หนังสือเชิญประชุมการจัดทำข้อมูลบุคลากรฯ ของพนักงาน พกส. ในวันที่ 21 พ.ย.56

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 จากทั้งหมด82หน้า
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com