หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการด้านการบริหารบุคลากรเขตบริการที่ 6
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการด้านการบริหารบุคคลฯ
 แบบฟอร์มในการทำกรอบอัตรากำลังเพื่อกำหนดจำนวน พกส.
 ข้อมูลที่จะต้องนำไปจัดทำกรอบอัตรากำลัง
 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ระยอง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ (นายแพทย์) ด้
 ขอเชิญร่วมสัมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System)
 หนังสือเชิญประชุม VDO Conference พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอให้ทุกสถานบริการ หรือผู้รับผิดชอบงานของสสอ. ตรวจสอบแฟ้ม PERSON & CHRONIC ก่อนส่งให้ สปสช.
 สสจ.ระยอง ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 สสจ.ระยอง และชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดระยอง มอบยาและของอุปโภค บริโภค เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 สสจ.ระยอง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี
 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการให้บริการ
 เจ้าหน้าที่ สสจ.ระยอง ต้อนรับ นพ.ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ถาม - ตอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ขอเชิญประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับชำนาญการพิเศษ
 การจัดสรรเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
 ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 เชิญประชุมถอดบทเรียนกรณีฝึกซ้อมแผน CMEX2013/น้ำมันดิบรั่วไหล และพัฒนาแผนพิทักษ์ระยอง
 ประกาศด่วน!!! เรื่องการส่งข้อมูล43แฟ้ม ด้วย MC2
 สัมภาษณ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1
 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
 รพ.ชุมชน,สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดระยอง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.ระยอง
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.วังจันทร์
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านฉาง
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านค่าย/สสอ.บ้านค่าย
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.นิคมพัฒนา/สสอ.นิคมพัฒนา
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.ปลวกแดง/สสอ.ปลวกแดง
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมือง
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.มาบตาพุด
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.เขาชะเมา
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.แกลง/สสอ.แกลง
 รายงาน ตก.3 ตรวจราชการแบบบูรณาการ
 รายงาน ตก.3 รอบ 2 ปี 56

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 จากทั้งหมด82หน้า
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com