สาธารณสุขระยองห่วงใยสุขภาพ ลุยตรวจอาหารทะเลเข้ม จากกรณีน้ำมันรั่ว
 รมช.สาธารณสุขติดตามเหตุน้ำมันดิบรั่ว ณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและขั้นตอนการประเมินลูกจ้างฯ
 การย้ายข้าราชการปี 2556 (รอบ 2)
 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธ ที่ ๓๑ ก.ค. ๕๖
 นพ.สสจ.ระยอง ร่วมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานโตรงการ ชายแดน ชายเขา ชายทะเล สู่ขัยนาทนเรนทร
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 รับย้ายข้าราชการ
 รับย้ายข้าราชการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตน.นักพทรัพยากรบุคคล, ตน.นักวิชาการพัสดุ, ตน.นักเทคนิคการแพทย์, ต
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ด่วนที่สุด ขอให้รพ.ชุมชนทุกแห่งส่งตัวแทนที่สามารถตัดสินใจในการทำแผนกำลังคนร่วมจัดทำที่สสจ.ตราด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เดินทางเวลา 06.00 น.
 ด่วน ขอให้รพ.ชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินทุกแห่งเพื่อประเมินลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบำรุง ภายใน 26
 เปลี่ยนแปลงการ ดาวน์โหลด ข้อมูล DB-POP
 รับย้ายข้าราชการ
 นพ.สสจ.ระยอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน To be number 1
 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ระยอง
 ประชาสัมพันธ์ สสจ.ระยองนัดทำสัญญารับทุนการศึกษานักเรียนทุนพยาบาล ปี 2556
 กำหนดการ มหกรรมสุขภาพถ้วนหน้าภาคพื้นบูรพาและมหกรรมสุขภาพดีวิถีบูรพา ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
 DB-POP + NULL เดือน เมษายน 56 ณ 10 พฤษภาคม 56
 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
 ข้อมูล DB-POP เดือน มีนาคม ณ 10 เม.ย.56
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม JHCIS JVisit JiPad
 รย๐๐๓๒/ว.๑๕๐๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
 DB-POP + NULL เดือน กุมภาพันธ์ 56 ณ 10 มีนาคม 56
 เชิญส่งผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2556
 ประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 การขึ้นบัญชี และการเยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตน.จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน, จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน,จพ.วิทยาศาสต
 ประกาศการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทยป
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เ
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสจ.ระยอง
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แกลง,รพ.วังจันทร์
 รับย้ายข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษา เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
 DB-POP + NULL เดือน มกราคม 56 ณ 10 กุมภาพันธ์ 56
 สำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัด ที่ให้บริการระดับ s m1 m2 และ f1 ส่งภายใน 20 ก.พ.56

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 จากทั้งหมด82หน้า
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com