แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 ของ นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์
 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1
 แก้ไขประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงบเงินบัญชี ๗
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) วัน เวลา และสถานที่สอบ (พนักงานราชการ) ตำแหน่งนักทรัพฯ นักวิชาการเงินและบัญชี
 DBPOP เดือน สิงหาคม ณ 10 กันยายน 2555
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ ๖ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
 ส่งสำเนาหนังสือ4เรื่อง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชุน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
 สรุปการนิเทศงานรอบ 2 ปี 2555
 ประชาสัมพันธ์การการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
 สรุปนิเทศงานรอบที่ 2 งานกองทุนตำบล
 นิเทศงานรอบที่ 2 คปสอ.มาบตาพุด
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอเขาชะเมาฯ
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอวังจันทร์
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอปลวกแดง
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอบ้านฉาง
 นิเทศงานรอบที่2 อำเภอนิคมพัฒนา
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอเมือง
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอบ้านนค่าย
 นิเทศงานรอบที่ 2 อำเภอแกลง
 สำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) ณ ปัจจุบัน
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ลูกจ้างประจำ)
 DBPOP เดือน กรกฎาคม 2555 ณ 10 สิงหาคม 2555
 แบบสรุปคณะที่2 รอบที่2 ปี2555
 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
 เชิญผู้สนใจประมูลครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 47 รายการ กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 21 ส.ค.55 และผู้สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไ
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นหัวหน้าส่วนราชการ
 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 จัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สำนักนักปฏิบัติธรรมวัดธงหงษ์
 แบบสรุปผลการตรวจราชการคณะที่ 2 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2555
 รายงานการเฝ้าระวังโรคสัปดาห์ที่ 27
 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคมือเท้าปาก ผ่าน Web Conference วันที่ 19 ก.ค.55
 เชิญประชุมการจัดสรรบุคลากร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง, ผู้ที่ทำ service plan, น.ส.อุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายประสงค์ ยมห
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 27 ปี2555
 สสจ.ระยอง บูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายจัดทำโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษาด้วยเลเซอร์ ถวายเป็นพระราชกุศล จ.ระยอง วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ คลินิกอบอุ่น
 สสจ.ระยอง ร่วมประชุมสถานการณ์โรคมือ-เท้า-ปาก ผ่านระบบ VDO Conference
 DBPOP เดือน มิถุนายน ณ 10 กรกฎาคม 55
 สสจ.ระยองอบรมโครงการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
 สสจ.ระยองให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 จากทั้งหมด82หน้า
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com