สสจ.ระยองร่วมประชุมการสอบสวนโรคไข้ออกผื่น
 ระยองอบรมฟื้นความรู้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยหวังลดอัตราป่วย-ตายโรคไข้เลือดออก
 ระยอง แจกไข่ใหม่แลกยาเก่า ได้ยาคืนเกือบ 3 แสนเม็ด ยาหมดอายุ ร้อยละ 40
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับมอบหน้ากากป้องกันสารเคมี จากบริษัท BSTE
 แบบประเมินผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพศ./รพช./สสอ. ทุกแห่ง กรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลัง เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ส่งภายในวันที่ 5 ก.ค. 55 เวลา 12.00 น. ที่ rayong21@Gmail
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2555
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดประชุมหาแนวทางเฝ้าระวังโรคจากสารเคมีระยะยาว กรณีโรงงานระเบิด
 หนังสือส่งเรื่อง ย้ายข้าราชการ เรียน นายอำเภอเมืองระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/นายอำเภอบ้านฉาง/นายอำเภอบ้านค่าย/นายอำเภอปลวกแดง
 รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่
 ขอส่งสำเนาคำสั่งจ.ระยอง 1.ที่1400/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ 2.ที่1401/2555เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
 ส่งสำเนาหนังสือ ที่ สธ 0201.035/ว380 ลว.19 มิ.ย.55 เรื่อง ขอส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานเภสัชกรรมและพยาบาลวิชาชีพที่ ก.พ.มีมติเห็นชอบให้กำหนดระดับตำแ
 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 power point ตรวจราชการรอบ1
 ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่น
 ขอความร่วมมือในการเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น
 ข้อมูลสิทธิว่าาง เดือน พฤษภาคม 2555
 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. ดี่เด่นประจำปี2555 โดยส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ไปที่สมาคมศิษย์เก่า มข. ภายใน 30 กรกฎาคม 2555 ราย
 DBPOP เดือน พฤษภาคม 2555 ณ 10 มิถุนายน 2555
 โครงการเมืองไทยเมืองคนดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๕
 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ดาวน์โหลดไฟล์ PPT อบรมงาน Claim วันที่ 28 พค 55
 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ขอเิชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีพุทธชยันตรี2600ปีฯ
 ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา ด่วน
 สรุปสถานการณ์ BST ระเบิด
 รายงานสรุปสถานการณ์บริษัท BST ระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 9)
 รายงานสรุปสถานการณ์บริษัท BST ระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 8)
 รายงานสรุปสถานการณ์บริษัท BST ระเบิดในนิตมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 7)
 ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
 DBPOP เดือน เมษายน 2555 ณ 10 พฤษภาคม 2555
 แบบตรวจร่างกาย ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทันตสาธารณสุข)
 ประกาศรายชื่อฉบับแก้ไขผลการสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ทันตสาธารณสุข)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)และด้านบริการทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญสสจ.ระยอง
 ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมนาวิชาการเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงสาธารณสุขระดมกำลังดูแลประชาชน จากเหตุการณ์ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ระเบิด
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สสอ.เขาชะเมา
 รายละเอียดแผนการติดตามประเมินการรองรับอุบัติภัยสารเคมีด้านสาธารณสุขและงานฐานข้อมูล

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 จากทั้งหมด82หน้า
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com