ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา
 กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สสจ.ระยอง จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานสอบสวนตะกั่ว จ.ระยอง
 ร่าง TOR ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อระบายน้ำในการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรั้วลวดตาข่าย ร.พ.เขาชะเมา
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการ
 ขอเลื่อนการอบรม Routine to Research อาชีวอนามัย ครั้งที่ 2
 หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 ประกาศผลสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข งบแรงงานต่างด้าว
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นระดับเชี่ยวชาญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)และ(ด้านบริการทางวิชาการ)
 DBPOP เดือน มีนาคม ณ 10 เมษายน 2555
 การคัดเลือกพยาบาลปฏิบ้ัติงานนานและดีเด่น
 อบรมเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารตะกั่ว
 ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปี2555
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conferrence on Remote Sensingครั้งที่ 33
 ขอเชิญโรงพยาบาลและสสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมอบรมวิชาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 99 รูป
  สมาคมศิษย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัียขอนแก่นจะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชนเยาวชนและนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่นและกิจกรรมการให้รางวัลชุมชนต้นแบบปรึกษาหารือประจำปี 2555
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวอนามัย
 ข้อตกลงitemizedปี55
 DBPOP เดือน กุมภาพันธ์ 2555 ณ 10 มีนาคม 2555
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
 เพิ่มเอกสารประกอบรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองและสาธารณสุขอำเภอ
 รายงานการประชุม NCD Board ครั้งที่ 5/2555
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 ขอเชิญชวนส่งบทความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเิทิดพระเกียรติ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บร
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักง
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแฟ้มและคู่มือบันทึกผลการตรวจสุขภาพประชาชน
 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้(เพิ่มเติม)
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
 โรงพยาบาลมาบตาพุดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 จากทั้งหมด82หน้า
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21 at gmail.com